ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ล้างไตตัวไม่ดำ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต


ล้างไตตัวไม่ดำ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต


“โรคไต” ถือเป็นหนึ่งในโรคสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยลดลงอย่างมาก และหากไม่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไต ฟอกไต อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่จริงๆแล้วทราบหรือไม่ว่า สาเหตุของการเสียชีวิตในคนไข้ฟอกไตนั้น ไม่ได้เกิดจากโรคไต แต่มักเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน อย่างโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 เลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการฟอกไตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายมากเกินไป จนไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในเส้นเลือดนั่นเอง ดังนั้น การฟอกไตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การฟอกไตที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยผู้ป่วยอยู่ได้นานยิ่งขึ้น

การฟอกไตรูปแบบใหม่ ปลอดภัยมากขึ้น

โดยปกติแล้วคนไข้โรคไตระยะสุดท้าย จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด ซึ่งการฟอกเลือดแบบวิธีมาตรฐานที่ใช้กันมานาน ก็คือ “Conventional Hemodialysis” แม้จะเป็นการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจำกัดในการนำของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ของเสียที่ยังตกค้างอยู่ในร่างกายไปกระตุ้นเม็ดสี สีผิวของคนไข้โรคไตจึงดำคล้ำขึ้น แต่ก็จะไม่ได้ดำคล้ำในทันที จะค่อยๆดำคล้ำขึ้นตามปริมาณและเวลาที่ของเสียตกค้างสะสมอยู่ในร่างกาย ของเสียที่ตกค้างจากการฟอกเลือดแบบวิธีมาตรฐานยังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย

ปัจจุบันจึงได้มีการคิดค้น “เครื่องฟอกไตแบบใหม่” ผ่านวิธีการฟอกเลือดที่มีชื่อว่า “Hemodiafiltration” ซึ่งเป็นการฟอกเลือดล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนากลไกการนำของเสียออกจากร่างกายที่แตกต่างไป ทำให้สามารถนำของเสียออกจากร่างกายได้ดีกว่า คนไข้โรคไตที่ฟอกเลือดด้วยวิธี Hemodiafiltration จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลการรักษาที่ดีกว่า คนไข้ที่ยังฟอกเลือดล้างไตแบบเดิม

ข้อดีของการฟอกเลือดล้างไตแบบ Hemodiafiltration

ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการฟอกเลือดล้างไตแบบ Hemodiafiltration ก็คือ

  • สีผิวของคนไข้จะดำคล้ำน้อยกว่า เมื่อเทียบกับคนไข้ที่ฟอกไตด้วยวิธีมาตรฐาน เนื่องจากสามารถนำเอาของเสียออกจากร่างกายได้ในโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น การตกค้างของของเสียในร่างกายลดน้อยลง การกระตุ้นเม็ดสีที่ทำให้ผิวดำคล้ำจึงลดน้อยลงไปด้วย

  • ช่วยทำให้คนไข้นอนหลับได้ดีขึ้น มีความอยากอาหารมากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  • ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะซีด หรือโลหิตจาง

  • ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

  • ช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อน อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ ทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวได้มากขึ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ “ฟอกเลือดล้างไต”

แท้จริงแล้ว การฟอกเลือดล้างไตนั้น คือ กระบวนการช่วยยืดอายุคนไข้โรคไตให้อยู่ได้อย่างยาวนานที่สุด โดยมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดี เพราะคนไข้โรคไตจะไม่ทำการฟอกเลือดล้างไตก็ได้ แต่ก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก มีภาวะซีด เหนื่อย หอบ ตัวบวม เบื่ออาหาร และคลื่นไส้ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไตที่ทำหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็น คนไข้จึงมีอายุขัยเฉลี่ยที่สั้นกว่าคนปกติมาก

ดังนั้น การที่จะทำให้คนไข้โรคไตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด และมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น “การฟอกเลือดล้างไต คือ ทางเลือก” ซึ่งการฟอกเลือดล้างไตแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันนั้น ก็คือ การฟอกเลือดล้างไตแบบ Hemodiafiltration นั่นเอง


“ความดันสูง ตัวบวม ตัวซีด เหนื่อยง่าย

สัญญาณอันตรายระยะท้ายๆ โรคไต ถ้าอยากทราบว่าไตเสื่อมมีปัญหามากน้อยแค่ไหน

เจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีให้ไว รู้ก่อน ปลอดภัย รักษาไตได้ทันท่วงที”

 แพทย์หญิง โชติมา พิเศษกุล
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม โรคไต
สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล พญาไท 3
นัดหมายแพทย์

Rate this article : ล้างไตตัวไม่ดำ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง