ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญไหม? ในคุณแม่ตั้งครรภ์


วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญไหม? ในคุณแม่ตั้งครรภ์


โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางเสมหะและสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ ที่สำคัญคือสามารถติดต่อได้ตลอดทั้งปี โดยอาการแสดงมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ไปจนถึงอาการรุนแรง คือ ปอดอักเสบและทำให้เกิดระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้


ไข้หวัดใหญ่อันตรายแค่ไหน ในคุณแม่ตั้งครรภ์


หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายกว่าคนปกติ โดยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น หากติดเชื้อในช่วงอายุครรภ์ 14-20 สัปดาห์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่ได้ 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติ แต่หากติดเชื้อหลังอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป จะมีความเสี่ยงจะเพิ่มเป็น 4.2 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการติดเชื้อในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะแท้งและทารกเสียชีวิตได้ และหากติดในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและถุงน้ำคร่ำรั่วได้เช่นกัน


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ VS คุณแม่ตั้งครรภ์


การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์สามารถให้ยาต้านไวรัสตัวเดียวกันกับคนปกติได้ แต่ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง โดยตัววัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัสที่ถูก inactivate แล้วจึงสามารถให้อย่างปลอดภัยได้ในสตรีตั้งครรภ์และสามารถให้ได้ในทุกไตรมาสของการตั้งครรภ์โดยไม่มีรายงานว่าทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาให้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกน้อยในครรภ์


ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่…แล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดใหญ่


  • ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีน
  • ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างมีไม่เพียงพอ

แต่ส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีน มักจะมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงได้ง่าย จึงควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบหากติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่


คำถามที่พบบ่อย


Q : ช่วงที่มีการระบาดของโคโรน่าไวรัสสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ ?


A : สามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ


Q : การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสมากขึ้นหรือไม่ ?


A : การฉีดวัคซีนไม่ได้ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และไม่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส


พญ.ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์
สูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
โรงพยาบาลพญาไท 3
นัดหมายแพทย์

Rate this article : วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญไหม? ในคุณแม่ตั้งครรภ์

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง