ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

MDT Cancer ออกแบบการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มทางเลือกเปิดโอกาสหาย


MDT Cancer ออกแบบการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มทางเลือกเปิดโอกาสหายMDT Cancer ดีไซน์วิธีรักษามะเร็ง โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

การทำให้ความรู้สึกกังวล หรือภาวะเครียดหายไป คงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยเพราะเรื่องราวของผลข้างเคียงที่เกิดจากกระบวนการรักษาที่เคยรับรู้ แต่เรื่องราวเหล่านั้นกำลังจะถูกปรับเปลี่ยน ด้วยกระบวนการลำดับวิธีรักษามะเร็งแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล อย่างเจาะจงและเหมาะสม โดยทีมแพทย์ และสหวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่เรียกว่า Multidisciplinary Team (MDT Cancer) จะเป็นผู้บูรณาการการวางแผนรักษามะเร็ง ที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษา และมีโจทย์เป็นความต้องการของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรได้รับจากการรักษา ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพจากการรักษา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้แต่ละคนได้ดีที่สุด
  • ลดผลข้างเคียงจากการรักษา หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
  • ลดความสูญเสีย ทั้งในด้านความรู้สึกและทางกายภาพ

ซึ่งทุกขั้นตอนของการรักษา จะมีการเข้าร่วมวินิจฉัยและกำหนดวิธีรักษามะเร็งที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมะเร็ง กว่า 13 สาขา เช่น ศัลยแพทย์โรคมะเร็ง, อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, นรีแพทย์โรคมะเร็ง, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลไกการเกิดมะเร็ง, พยาธิแพทย์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธุศาสตร์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และนักจิตวิทยา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนรักษาผู้ป่วย ภายใต้ระยะเวลาที่ถูกต้อง เพราะแม้ผู้ป่วยจะมาด้วยมะเร็งประเภทเดียวกัน หรือในมะเร็งระยะเดียวกัน แต่ใช่ว่าจะใช้การรักษาด้วยวิธีเดียวกันได้เสมอไป

ป่วยเป็นมะเร็ง ใครว่าจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีเดียวกัน?

เพราะกุญแจดอกเดียว ไม่สามารถใช้ไขได้ทุกห้องในบ้าน เช่นเดียวกับการรักษามะเร็ง ที่แม้จะมีกระบวนการเพื่อรักษามะเร็งที่มีความก้าวหน้าไปมาก แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องใช้กระบวนการรักษาในรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากการตอบสนองต่อการรักษา และสาเหตุของมะเร็งที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น

  • สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็ง เช่น การกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมภายในเซลล์ ทำให้การแสดงออกของยีนผิดปกติ ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
  • ลักษณะของมะเร็งที่เป็นอยู่ เช่น ขนาดของก้อน ตำแหน่งของก้อน ระยะของโรค และการแพร่กระจาย
  • ความพร้อมทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคน

เมื่อแพทย์วินิจฉัยผลตรวจจนแน่ใจแล้วว่าผู้ป่วยมีก้อนมะเร็งอยู่จริง กระบวนการวางแผนการรักษามะเร็งแบบ Multidisciplinary Team หรือ MDT Cancer ก็ได้เริ่มต้นขึ้น คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมะเร็งกว่า 13 สาขา จะเข้าร่วมประชุมและวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพื่อมองหาวิธีรักษาที่เหมาะสม และเจาะจงเลือกเฉพาะวิธีที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยจริงๆ เท่านั้น โดยมีการพยากรณ์โรคและผลข้างเคียง (Side effect) ที่อาจเกิดจากการตัดสินใจใช้วิธีรักษานั้นๆ ทำให้แพทย์สามารถหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการรักษาได้ตั้งแต่แรก กระบวนการรักษามะเร็งแบบ MDT Cancer จึงไม่ใช่การรักษาโรคที่ปลายเหตุ หากแต่มุ่งหวังให้ผู้ป่วย “เข้าใกล้โอกาสหาย” ภายใต้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดวางแผนรักษาให้เป็นระบบ ช่วยเพิ่มโอกาสหายจากมะเร็ง!

นพ.วิกรม เจนเนติสิน หัวหน้าศูนย์ชีวีสุข (Great Life Center) และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด รพ.พญาไท 1 ได้กล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจว่า

“การรักษามะเร็งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ได้มีความพยายามรักษาให้ผู้ป่วยเข้าใกล้โอกาสการหายมากขึ้น โดยการจัดการวิธีรักษามะเร็งตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งนอกจากกระบวนการวางแผนการรักษามะเร็งแบบ Multidisciplinary Team (MDT Cancer) แล้ว ยังมีเทคนิคการตรวจหากลไกการเกิดมะเร็ง เพื่อเลือกแนวทางการรักษาแบบเจาะจงและแม่นยำ ที่เรียกว่า Precision Medicine ซึ่งสามารถวางแผนการรักษาให้คนไข้ได้แม่นยำมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดหรือผลข้างเคียงจากการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถชะลอการลุกลามของโรคได้เป็นอย่างดี”

การรักษามะเร็งแบบ Multidisciplinary Team (MDT Cancer) ถูกยกให้เป็นความหวังในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในสถาบันการรักษามะเร็งที่มีขนาดใหญ่ในแถบประเทศยุโรปและอเมริกาในปัจจุบัน (world class standard) จากอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าการบูรณาการวิธีรักษามะเร็งแบบ MDT Cancer นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งในปัจจุบันและอนาคต
นพ.วิกรม เจนเนติสิน
หัวหน้าศูนย์ชีวีสุข และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด
ศูนย์ชีวีสุข โรงพยาบาลพญาไท 1
Great Life Center Phyathai 1 Hospital
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2377
นัดหมายแพทย์

Rate this article : MDT Cancer ออกแบบการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มทางเลือกเปิดโอกาสหาย

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง