ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม


การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม


เมื่อมีการสูญเสียฟันเกิดขึ้น การทดแทนฟันด้วยรากเทียมเป็นหนึ่งทางเลือกให้ผู้ป่วยในการทำให้การบดเคี้ยวกลับมาใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติอีกครั้ง หลังจากที่พบทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินในช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายเพื่อทำการผ่าตัดฝังรากเทียม การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียมได้อย่างเหมาะสมจะเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จปลอดภัย และลดความกังวลของผู้ป่วยลงได้ ดังนั้นในวันนัดหมายเพื่อผ่าตัดฝังรากเทียมนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวดังนี้

  1. เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที เพื่อนั่งพักและผ่อนคลายความกังวล
  2. รับประทานอาหารให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอดอาหารก่อนเวลานัดหมาย
  3. รับประทานยาประจำตัว (ถ้ามี) ตามแพทย์สั่งตามปกติ ยกเว้น ยาบางตัวที่จำเป็นต้องงดก่อนการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการหยุดยาด้วยตัวเอง หากไม่แน่ใจกรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้งล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมาย
  4. จดรายการยาที่ทานเป็นประจำ หรือ นำยาประจำตัวติดตัวมาในวันที่นัดหมาย
  5. หากมีประวัติการแพ้ยากรุณาแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ
  6. เตรียมอาหารอ่อนอย่างน้อย 1 มื้อหลังการผ่าตัด เช่น นม น้ำเต้าหู้ โยเกิร์ต น้ำผลไม้ โจ๊ก ข้าวต้ม เป็นต้น
  7. เตรียมเจลประคบเย็นไว้ประคบในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังจากการผ่าตัด
  8. ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปกลับโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง หากเกิดความกังวลหรือต้องทำรากเทียมหลายๆ ซี่ในวันเดียว สามารถนำญาติมาด้วยในวันผ่าตัดได้
ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
และทันตกรรมรากเทียม

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร A
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
02-617-2444 ต่อ 4221, 4222, 4223

นัดหมายแพทย์

Rate this article : การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง