ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ...ปัญหาของคุณผู้ชายที่รักษาได้


หย่อนสมรรถภาพทางเพศ...ปัญหาของคุณผู้ชายที่รักษาได้


ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction: ED) เกิดขึ้นได้กับเพศชายทุกวัย โดยกว่า 40% ของผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปีมีความเสี่ยงปัญหานกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนปัญหาลุกลาม ซึ่งการตรวจค้นหาสาเหตุของปัญหา และรับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะนำไปสู่การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ตรงจุดและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีปัญหาเรื่องเพศ...มาค้นหาสาเหตุด้วย “โปรแกรมตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางเพศชาย”

เมื่อตัดสินใจเข้ารับการตรวจภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คนไข้จะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงปรึกษาปัญหาด้านความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ประเมินการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การหลั่งน้ำอสุจิ ภาวะต่อมลูกหมากโต ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเส้นประสาทหรือต่อมไร้ท่อ ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยผ่านการเจาะเลือดในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจค่าการทำงานของระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเส้นเลือด การทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) รวมถึงตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

ล่มปากอ่าว นกเขาไม่ขัน รักษาได้ด้วยวิธีเหล่านี้

สำหรับการรักษา “ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” จะเน้นการรักษาที่ต้นตอของสาเหตุ รวมถึงแผนการรักษาเฉพาะบุคคลจากปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับการใช้ยาประจำที่เหมาะสม หรือหากสาเหตุจากความเครียด ก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อเข้าสู่การรักษาที่ตรงจุดตามความต้องการของคนไข้ได้

นอกจากนี้ แพทย์จะประเมินความเหมาะสมของการรักษาด้วยการใช้ยารับประทาน เพื่อช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศทำได้ดีขึ้น ในกรณีที่มีฮอร์โมนเพศชายผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาเสริมฮอร์โมนเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย หรือหากการรับประทานยาไม่ได้ผลก็อาจพิจารณารักษาด้วยการใช้ยาฉีด หรือการผ่าตัดใส่แกนเทียมต่อไป

เตรียมตัวง่ายๆ ก่อนตรวจ “ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ”

  • ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้าตั้งแต่ 07.00 - 11.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศชายได้เต็มที่
  • มีคำแนะนำให้งดอาหารและน้ำก่อนเข้ากับการตรวจ ซึ่งภายหลังการเจาะเลือดคนไข้ก็สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
  • การตรวจจะใช้เวลาไม่นานประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถทราบผลและเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รักษาทันที ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหากตรวจรู้เร็วและรักษาได้ตรงจุด ช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ทำให้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า กล้ามเนื้อและมวลกระดูกแข็งแรง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมาธิ รวมถึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อชีวิตคู่ ทั้งยังลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดร่วม เช่น ภาวะต่อมลูกหมากโต ไขมันในเลือด โรคหัวใจและโรคเบาหวาน เป็นต้น

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หากละเลยอาจส่งผลถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด เกิดปัญหาครอบครัวในระยะยาว ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน การรักษาก็จะยุ่งยาก มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการรักษานานมากขึ้น เนื่องจากปัญหาหลายอย่างที่สะสม โดยเฉพาะการซื้อยารับประทานเองอาจเสี่ยงต่อการใช้ยาเกินขนาด ใช้ยาไม่ถูกวิธี ไม่ได้ประสิทธิภาพและอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ตามมา ดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลคลินิกสุขภาพเพศชาย (Men Health Clinic) โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร. 0-2617-2444 ต่อ 4125, 4185

Rate this article : หย่อนสมรรถภาพทางเพศ...ปัญหาของคุณผู้ชายที่รักษาได้

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง