ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

น้องชายไม่สู้...ปัญหาสุดกวนใจของคุณผู้ชาย


น้องชายไม่สู้...ปัญหาสุดกวนใจของคุณผู้ชาย


การไม่สามารถมีความสุขในเรื่องเพศได้อย่างใจปรารถนานับเป็นปัญหาหนึ่งที่คุณผู้ชายมักประสบ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ เช่น อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติ หรือแข็งตัวในช่วงเวลาสั้นๆ มีการหลั่งน้ำอสุจิช้าหรือเร็วเกินไป ไปจนถึงการไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ นั่นอาจหมายถึง จุดเริ่มต้นของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และสุขภาพทางเพศที่เสียไป และเสี่ยงที่จะเป็นหนักขึ้นจึงควรรีบไปปรึกษาแพทย์

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “erectile dysfunction” (ED) ในทางการแพทย์คือ ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จกิจได้ ภาวะนี้ แม้จะไม่อันตรายอะไรมาก แต่ก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆ เช่น ความสุขทางเพศ สัมพันธภาพในคู่สมรส ไปจนถึงปัญหาครอบครัว

สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกันระหว่างโรคทางกายกับปัญหาทางด้านจิตใจ โดยพบว่าสาเหตุหลักๆ ก็คือ การที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ไม่เพียงพอ โดยปกติการรักษาจะเริ่มจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย เมื่อสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตใด ก็อาจมีการตรวจเพิ่มเติมให้ตรงจุดตามการพิจารณาของแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงก่อนเริ่มทำการรักษา

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 1. อายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่ออายุสูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดภาวะ ED (เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจากสถิติพบว่า
  • ในผู้ชายอายุต่ำกว่า 40 ปี พบประมาณ 5 %
  • ในผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี พบประมาณ 50 %
 2. จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศพบมากขึ้นในกลุ่มคนที่ฐานะ/สถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่ค่อยดี
 3. เป็นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เช่น
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่าโรคหัวใจมีผลมากที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะ ED ระดับสูง ถึงร้อยละ 13.2
  • โรคความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดภาวะ ED ได้ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความดันโลหิตสูง และพบ 8-10% ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความดันโลหิตสูงจะมีภาวะ ED ร่วมอยู่แล้ว
  • โรคเบาหวาน ทำให้เกิดภาวะ ED ได้ร้อยละ 74.7 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีเบาหวาน

  ที่สำคัญไปกว่านั้นพบว่า ใครก็ตามที่มีโรคทั้ง 3 ร่วมกัน มักจะมีภาวะ ED ร่วมทุกราย

 4. ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน เช่น การผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะ หรือได้รับอุบัติเหตุบริเวณอุ้งเชิงกราน อุบัติเหตุที่ไขสันหลัง
 5. ผู้ที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
 6. ผู้ที่การรับประทานยาบางชนิด
 7. มีพฤติกรรมอื่นๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ค่อยออกกำลังกาย
 8. มีภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า จากการศึกษาพบว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้ามีภาวะ ED ร้อยละ 50-90

การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะเหมือนการดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดีนั่นเอง

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การรักษา จะมีทั้งแบบไม่ใช้ยาและแบบที่ต้องใช้ยาหรือใช้อุปกรณ์ช่วย ตัวอย่างเช่น

 1. การใช้ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ phosphodiesterase type 5 เป็นทางเลือกแรกในการรักษาผู้ที่ไม่มีข้อห้ามใช้ (ผู้ที่ห้ามใช้ คือผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม nitrate) อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ อาการร้อนวูบวาบและปวดเมื่อยตามตัว
 2. การรักษาด้วยการฉีดยาเข้าที่องคชาตโดยตรง ยาชนิดนี้เป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพื่อนำเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายจนเกิดการแข็งตัวได้ และจะแข็งได้นาน 30-60 นาที
 3. การรักษาด้วยยาสอดเข้าทางท่อปัสสาวะ ใช้ตัวยาเดียวกับที่ใช้ฉีดเข้าอวัยวะเพศ แต่เป็นรูปแบบเม็ดเล็กๆ สอดเข้าทางท่อปัสสาวะ หลังจากคลึงอวัยวะเพศประมาณ 5-10 นาที ยาจะซึมเข้าอวัยวะเพศและทำให้แข็งตัวขึ้นมาได้
 4. การรักษาด้วยกระบอกสุญญากาศ โดยนำกระบอกสุญญากาศสวมเข้าที่อวัยวะเพศชาย หลังทำการปั๊มอากาศจะถูกปั๊มออกจากท่อพลาสติกที่สวมเข้าไปภายในเวลา 2-3 นาที เลือดจะถูกดึงให้เข้าไปที่เนื้อเยื่อแทน ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่แล้ว จึงถอดกระบอกสุญญากาศออก แล้วนำยางรัดที่ฐานของอวัยวะเพศชาย เพื่อช่วยให้ยังคงการแข็งตัวต่อไปได้
 5. การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกในผู้ชายสูงวัย แต่กระนั้นอายุก็ไม่ใช่สาเหตุหลัก เพราะ 75% ของผู้ชายที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ จึงพบได้แม้ในผู้ชายอายุไม่มากที่มีปัญหาสุขภาพแฝงอยู่

การที่ผู้ชายส่วนใหญ่ยังอายที่จะต้องไปพบแพทย์ก็ทำให้เสียโอกาสที่จะรีบรักษา เพราะยิ่งรักษาเร็วเท่าไหร่ การกลับมาหายดีก็จะเร็วและได้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและคู่สมรสตามมา

ข้อดีของการไปพบแพทย์ นอกจากจะได้รักษาปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้ว ผู้เข้ารับบริการก็จะได้ดูแลตัวเองในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะส่วนหนึ่งผู้ที่มีปัญหานี้จะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แต่ไม่เคยทราบมาก่อน เช่น โรคหลอดเลือดอุดตันที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต ดังนั้นการดูแลสุขภาพเพศไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย และยังเป็นการได้ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองให้ดี มีความสุขมีความมั่นใจอีกด้วย


รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศ
ศูนย์สุขภาพเพศ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร.02-944-7111
Fanpage FB: ศูนย์สุขภาพเพศ พญาไท นวมินทร์
นัดหมายแพทย์

Rate this article : น้องชายไม่สู้...ปัญหาสุดกวนใจของคุณผู้ชาย

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง