ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
การผ่าตัดผ่านกล้อง "เนื้องอกมดลูก" สามารถรักษาได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยการตัดเอามดลูกออก หรือการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอก มดลูกออกเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงเก็บมดลูกไว้

Video title : การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ