ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

ค้นหาความเสี่ยงภาวะตับแข็งและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan




เครื่อง Fibroscan เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจภาวะตับแข็งโดยเฉพาะ ทำได้ง่าย ไม่เจ็บตัว คล้ายการทำอัลตร้าซาวด์ โดยมีหลักการ สะท้อนของ คลื่นเสียง แล้วนำมาแปลผลเมื่อประเมินภาวะตับแข็ง พังผืดที่ตับ หรือ ไขมันเกาะตับ เพื่อดูระดับความรุนแรงของโรค รวมทั้งตรวจติดตามผลการรักษา

Video title : ค้นหาความเสี่ยงภาวะตับแข็งและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ