ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

การผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดในกรณีมดลูกและกระบังลมไม่ได้หย่อน (NDVH)
การผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดในกรณีมดลูกและกระบังลมไม่ได้หย่อน (Non-Descend Vaginal hysterectomy: NDVH) ก่อนหน้านี้การผ่าตัดมดลูกในสมัยก่อนจะนิยมทำการผ่าตัดมดลูกผ่านทางหน้าท้องในแนวตั้ง หรือแนวนอน หรือการผ่าตัดมดลูกโดยการส่องกล้อง แต่ในปัจจุบันสามารถทำการการผ่าตัดมดลูกเทคนิคใหม่ ด้วยการผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดได้ ในกรณีที่ไม่มีภาวะมดลูก หรือกระบังลมหย่อน และกรณีที่ไม่ใช่มะเร็ง

Video title : การผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดในกรณีมดลูกและกระบังลมไม่ได้หย่อน (NDVH)

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ