ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

MDT Cancer - ความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง
__MDT Team ประกอบด้วย__ - ศัลยแพทย์โรคมะเร็ง - อายุรแพทย์โรคมะเร็ง - นรีแพทย์โรคมะเร็ง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา - พยาธิแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธุศาสตร์ - นักโภชนาการ - นักจิตวิทยา ฯลฯ

Video title : MDT Cancer - ความหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ