เกี่ยวกับรพ.พญาไท

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน

 รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐาน 

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ISO 50001

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ISO 50001

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับโล่ที่ระลึกในฐานะผู้เข้าร่วม พัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ของ โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสูระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล (ISO 50001)

รพ. พญาไท 3 : ได้รับรางวัล ISO 50001:2011

รพ. พญาไท 3 : ได้รับรางวัล ISO 50001:2011

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้รับรางวัล "ISO 50001:2011" ในหัวข้อ Provision of Health Care Services Including Medical Service, Nurse, Paramedical and Support Service for Hospital จาก Bureau Veritas  ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เป็นการการันตีในด้านทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท การรักษา รวมถึงความสะดวกและความรวดเร็วที่ผู้รับบริการได้รับเมื่อมาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลพญาไท 3 

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล Platinum Awards Phyathai2 Hospital

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์ฯ : ได้รับรางวัล Platinum Awards Phyathai2 Hospital

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2557 ที่ผ่านมา นพ.สยาม พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการแพทย์  ในนามโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล  เข้ารับรางวัล "Platinum Awards Phyathai2 Hospital" จากโครงการ AIA Hospital Quality Awards 2014 ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เป็นการการันตีในด้านทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท การรักษา รวมถึงความสะดวกและความรวดเร็วที่ผู้รับบริการได้รับเมื่อมาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล

 

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1

รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1

โรงพยาบาล พญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1 ในโครงการ ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ    Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัล จากโครงการ    Allianz AYUDHYA Hospital Service Award 2011 ในการด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยคำนึงความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจสูงสุด 

รพ.พญาไท 1 : ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award 2012

รพ.พญาไท 1 : ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award 2012

Best Medical Performance Award 2012 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ รพ.พญาไท ที่เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยโอกาสนี้ รพ.พญาไท ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ "การบริหาร และการการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม" (Best Medical Performance Award 2012) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา เป็นปีที่ ติดต่อกัน โดยมีพญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลกาล ผู้อำนวยการแพทย์ (กลุ่มการแพทย์ 2) รพ.พญาไท ให้เกียรติเป็นผู้เข้ารับรางวัล

ASEAN Energy Award 2011 (Energy Management - Large Building Category)

ASEAN Energy Award 2011 (Energy Management - Large Building Category)

ASEAN Energy Award 2011 (Energy Management - Large Building Category)

Thailand Energy Award 2011 บุคคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการ จัดการพลังงานอาคารควบคุม ปร

Thailand Energy Award 2011 บุคคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการ จัดการพลังงานอาคารควบคุม ปร

 Thailand Energy Award 2011 บุคคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการ

จัดการพลังงานอาคารควบคุม ประจำปี 2554

Thailand Energy Awards 2010

Thailand Energy Awards 2010

 เครือ รพ. พญาไท ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2010 จากกระทรวงแรงงาน

ASEAN ENERGY AWARDS 2010

ASEAN ENERGY AWARDS 2010

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้รับรางวัล Asean Energy Awards 2010  (Energy Management - Large Building Category)
 

รพ.พญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011

รพ.พญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011

โรงพยาบาลพญาไท 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ Gold Elegance Award 2011 จากโครงการ Tokiomarine Taiyou Quality Award

 

รพ.พญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รพ.พญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ "Best medical Performance award" ด้านการบริการจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ "Best Sustainable Improvement Award" ด้านการพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม  

รพ.พญาไท 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Ayudhya allianz CP most admired performance award 2011

โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Ayudhya allianz CP most admired performance award 2011 โดยบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด

 

เครือ รพ.พญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เครือ รพ.พญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ " 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ " 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 

รพ.พญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

รพ.พญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

โรงพยาบาลพญาไท 3 รับรางวัล รัฎษากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

โดยกรรมสรรพกร กระทรวงการคลัง
 

ภาพยนต์โฆษณา ชุด

ภาพยนต์โฆษณา ชุด "องค์ประกอบชีวิต" ของเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

ภาพยนต์โฆษณา ชุด "องค์ประกอบชีวิต" ของเครือโรงพยาบาลพญาไท  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากโครงการภาพยนต์โฆษณาดีเด่น ทางโทรทัศน์ เพื่อผู้บริโภคครั้งที่ 11 (ส.ค.บ.อวอร์ด) โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

HA การรับรองกระบวนการคุณภาพ

HA การรับรองกระบวนการคุณภาพ

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Hospital Accreditation-HA)
เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาล จากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆยังคงปฏิบัติตาม และรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของ ประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 

Thailand Diversity & Refinemet

Thailand Diversity & Refinemet

คุณภาพ ความหลากหลายและความพิถีพิถัน โดยกรมส่งเสริมการส่ง

Phyathai achieves Trusted Brand Gold Award 2007

Phyathai achieves Trusted Brand Gold Award 2007

  เครือโรงพยาบาลพญาไทได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2550 โดยมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

PM AWARDS 2006

PM AWARDS 2006

นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์และธุรกิจต่างประเทศ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลพญาไท 2 รับมอบรางวัล PM AWARD 2006 ประเภทธุรกิจบริการที่มีชาวต่างประเทศมาใช้บริการมาก จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้มอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล