ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 24 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
14/10/2020ผู้ตรวจการพยาบาล Part time (ประจำ รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/10/2020พยาบาลวิชาชีพ แผนก PICU3โรงพยาบาล พญาไท 3
08/10/2020นักรังสีเทคนิค2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
08/10/2020พนักงานบริการอาหาร (รายชั่วโมง รพ.เปาโล พระประแดง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
08/10/2020พนักงานเดินเอกสาร (รายชั่วโมง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
05/10/2020นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/10/2020เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก (ประจำโรงพยาบาลพญาไท1)2โรงพยาบาล พญาไท 1
28/09/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)6โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.เปาโล เกษตร)2โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (รพ.เปาโล เกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020ผู้จัดการแผนกการตลาด (รพ.เปาโล พหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/10/2020ผู้ช่วยเลขานุการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020ผู้จัดการแผนกบัญชี1โรงพยาบาล พญาไท 1
25/09/2020ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
24/08/2020ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ(QM)2โรงพยาบาล พญาไท 3
24/08/2020วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)1โรงพยาบาล พญาไท 2
14/10/2020ผู้ตรวจการพยาบาล1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/10/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
14/10/2020Human Resources Director1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/03/2020นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
08/10/2020พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน)2โรงพยาบาล พญาไท 3
15/10/2020ผู้ช่วยทันตแพทย์ Part-time (ปฏิบัติงานรพ.เปาโลพหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2