ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 68 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
25/11/2019ผู้จัดการแผนกบริษัทประกันด้านคลินิกและบริการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
14/11/2019พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 3
25/11/2019พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
14/11/2019ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/10/2019Nurse Case manager3โรงพยาบาล พญาไท 3
03/12/2019ล่ามพม่า1โรงพยาบาล พญาไท 3
07/10/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/10/2019เภสัชกร Part Time2โรงพยาบาล พญาไท 1
30/09/2019ผู้ช่วยเภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 2
18/09/2019เลขานุการผู้อำนวยการแพทย์ ( พยาบาลชำนาญการพิเศษ 1 )1โรงพยาบาล พญาไท 2
10/09/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท 3
29/11/2019เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก5โรงพยาบาล พญาไท 1
14/08/2019พนักงานรับโทรศัพท์1โรงพยาบาล พญาไท 3
08/08/2019เจ้าหน้าที่งานควบคุมเอกสารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/08/2019เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Event Marketing)1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/08/2019ผู้จัดการแผนก6โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้จัดการแผนก , พยาบาลชำนาญการ3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
02/07/2019เภสัชกร Part time3โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 2
28/06/2019ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/09/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 3
27/09/2019เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/05/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/05/2019พนักงานขับรถ2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/05/2019พนักงานเวชระเบียน1โรงพยาบาล พญาไท 1
14/05/2019ช่างเทคนิคบริการ1โรงพยาบาล พญาไท 1
01/10/2019ช่างซ่อมบำรุง4โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 1
09/09/2019พนักงานเวรเปล5โรงพยาบาล พญาไท 1
17/04/2019พยาบาลวิชาชีพ (ประจำห้องพยาบาลบริษัทเปบซี่)1โรงพยาบาล พญาไท 2
16/10/2019เจ้าหน้าที่เวชสถิติ(ให้รหัสโรค)1โรงพยาบาล พญาไท 3
07/02/2019พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/02/2019ผู้จัดการแผนก ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง (Spine & Brain Center)1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์)1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/11/2019เภสัชกร Full Time - Part Time3โรงพยาบาล พญาไท 1
29/11/2018พยาบาลบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/11/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท 3