ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 38 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
11/03/2020พยาบาลวิชาชีพ Call Center (ประจำ รพ.พญาไท3 )1โรงพยาบาล พญาไท 3
28/01/2020พนักงานขับรถ EMT - B1โรงพยาบาล พญาไท 1
08/01/2020ผู้ช่วยทันตแพทย์2โรงพยาบาล พญาไท 2
28/01/2020เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา1โรงพยาบาล พญาไท 1
03/02/2020พนักงานขับรถ EMTB2โรงพยาบาล พญาไท 3
25/11/2019พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/10/2019Nurse Case manager3โรงพยาบาล พญาไท 3
07/10/2019เภสัชกร Part Time2โรงพยาบาล พญาไท 1
30/09/2019ผู้ช่วยเภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 2
10/09/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท 3
12/03/2020ผู้จัดการแผนก2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/03/2020ผู้จัดการแผนก , พยาบาลชำนาญการ3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
02/07/2019เภสัชกร Part time3โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 2
07/02/2019พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
28/01/2020ผู้จัดการแผนก2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
12/03/2020นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์)1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/11/2019เภสัชกร Full Time - Part Time3โรงพยาบาล พญาไท 1
29/11/2018พยาบาลบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/03/2020พยาบาลวิชาชีพ3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
07/02/2019พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
12/03/2020เภสัชกร2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/09/2018พยาบาลวิชาชีพ แผนก LR2โรงพยาบาล พญาไท 3
09/01/2019พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน)8โรงพยาบาล พญาไท 3
06/11/2019ผู้ช่วยทันตแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท 1
12/03/2020ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 3
25/10/2019พยาบาลวิชาชีพ OPD/IPD10โรงพยาบาล พญาไท 3
06/08/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์2โรงพยาบาล พญาไท 3
20/09/2019พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย10โรงพยาบาล พญาไท 3
04/10/2018ผู้ช่วยเภสัชกร6โรงพยาบาล พญาไท 3
11/02/2019ผู้ช่วยพยาบาล9โรงพยาบาล พญาไท 3
31/01/2020ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 3
30/01/2020เภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 3
12/11/2019พยาบาลวิชาชีพ3โรงพยาบาล พญาไท 1
09/10/2018ผู้ช่วยพยาบาล5โรงพยาบาล พญาไท 2
01/08/2018นักรังสีเทคนิค3โรงพยาบาล พญาไท 2