ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 74 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
02/04/2021ผู้จัดการแผนกบัญชีสินค้าคงคลังและบัญชีเจ้าหนี้1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/04/2021เจ้าหน้าที่บัญชี1โรงพยาบาล พญาไท 1
02/04/2021Senior Network Administrator1โรงพยาบาล พญาไท 2
30/03/2021Call Center10โรงพยาบาล พญาไท 3
30/03/2021พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
30/03/2021ผู้จัดการแผนก UR Nurse1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
26/03/2021ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)1โรงพยาบาล พญาไท 3
17/03/2021ผู้จัดการส่วนบริการ1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
04/03/2021พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/03/2021พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/03/2021เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
03/03/2021เจ้าหน้าที่บัญชี5โรงพยาบาล พญาไท 2
15/02/2021เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (รพ.เปาโลพระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
30/03/2021เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/02/2021เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำ รพ.เปาโลสมุทรปราการ)2โรงพยาบาล พญาไท 2
02/03/2021พนักงานพิมพ์ผลตรวจสุขภาพ (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)1โรงพยาบาล พญาไท 2
03/03/2021เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์งานศิลป์1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021เจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้าอาวุโส1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021หัวหน้าหน่วยสร้างสรรค์งานศิลป์1โรงพยาบาล พญาไท 2
04/02/2021พนักงานรับส่งผู้ป่วย (เวรเปล)1โรงพยาบาล พญาไท 3
04/02/2021เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ (ล่ามกัมพูชา)1โรงพยาบาล พญาไท 3
10/02/2021ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา1โรงพยาบาล พญาไท 2
04/02/2021ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเวชภัณฑ์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
06/01/2021พนักงานบริการอาหาร (รพ.เปาโลเกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/01/2021เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/01/2021เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด1โรงพยาบาล พญาไท 2
22/01/2021เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัย(ประจำโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020พยาบาลบริหารคุณภาพ(QM)1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนกผู้ป่วยในหัวใจ1โรงพยาบาล พญาไท 1
26/03/2021พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผน Nusrsery1โรงพยาบาล พญาไท 3
11/12/2020ผู้จัดการแผนกวิสัญญี1โรงพยาบาล พญาไท 3
23/11/2020ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้น 121โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/11/2020เจ้าหน้าที่ขาย (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)2โรงพยาบาล พญาไท 2
12/11/2020เจ้าหน้าที่ขาย (รพ.เปาโล รังสิต)1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021ผู้จัดการส่วนบัญชี2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
14/10/2020ผู้ตรวจการพยาบาล Part time (ประจำ รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/11/2020พยาบาลวิชาชีพ แผนก PICU3โรงพยาบาล พญาไท 3
20/01/2021นักรังสีเทคนิค2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา