ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 69 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
21/01/2020ล่ามจีน2โรงพยาบาล พญาไท 3
21/01/2020เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
21/01/2020พนักงานขับรถ2โรงพยาบาล พญาไท 3
08/01/2020เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/01/2020ผู้ช่วยทันตแพทย์2โรงพยาบาล พญาไท 2
08/01/2020เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/01/2020เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา3โรงพยาบาล พญาไท 1
21/01/2020พนักงานขับรถ EMTB2โรงพยาบาล พญาไท 3
17/12/2019พนักงานรับโทรศัพท์1โรงพยาบาล พญาไท 1
25/11/2019ผู้จัดการแผนกบริษัทประกันด้านคลินิกและบริการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/11/2019พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/10/2019Nurse Case manager3โรงพยาบาล พญาไท 3
15/01/2020ล่ามพม่า1โรงพยาบาล พญาไท 3
07/10/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/10/2019เภสัชกร Part Time2โรงพยาบาล พญาไท 1
30/09/2019ผู้ช่วยเภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 2
10/09/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท 3
17/12/2019เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก5โรงพยาบาล พญาไท 1
08/08/2019เจ้าหน้าที่งานควบคุมเอกสารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/08/2019เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Event Marketing)1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/08/2019ผู้จัดการแผนก6โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้จัดการแผนก , พยาบาลชำนาญการ3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
02/07/2019เภสัชกร Part time3โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 2
28/06/2019ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/09/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 3
27/09/2019เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/05/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/05/2019พนักงานขับรถ2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร1โรงพยาบาล พญาไท 3
17/12/2019พนักงานเวชระเบียน1โรงพยาบาล พญาไท 1
14/05/2019ช่างเทคนิคบริการ1โรงพยาบาล พญาไท 1
01/10/2019ช่างซ่อมบำรุง4โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 1
09/09/2019พนักงานเวรเปล5โรงพยาบาล พญาไท 1
07/02/2019พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/02/2019ผู้จัดการแผนก ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง (Spine & Brain Center)1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/01/2019พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์)1โรงพยาบาล พญาไท 2