ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 19 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
28/09/2020เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)6โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.เปาโล เกษตร)2โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (รพ.เปาโล เกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020ผู้จัดการแผนกการตลาด (รพ.เปาโล พหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020ผู้ช่วยเลขานุการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020Marketing Coordinator1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020ผู้จัดการแผนกบัญชี1โรงพยาบาล พญาไท 1
25/09/2020ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
25/09/2020เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
26/08/2020พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกห้องผ่าตัด (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)2โรงพยาบาล พญาไท 1
24/08/2020ผู้จัดการแผนกแผนก ICU (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)1โรงพยาบาล พญาไท 1
24/08/2020ผู้จัดการแผนกแผนกห้องฉุกเฉินและหน่วยรถพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)1โรงพยาบาล พญาไท 2
24/08/2020ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ(QM)2โรงพยาบาล พญาไท 3
24/08/2020วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/09/2020เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา (Part time)2โรงพยาบาล พญาไท 2
11/09/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพระปะแดง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/03/2020นักฟิสิกส์การแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์