โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ

ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 90 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
07/10/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/10/2019เภสัชกร Part Time2โรงพยาบาล พญาไท 1
04/10/2019เจ้าหน้าที่เวชระเบียน1โรงพยาบาล พญาไท 3
30/09/2019ผู้ช่วยเภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 2
18/09/2019เลขานุการผู้อำนวยการแพทย์ ( พยาบาลชำนาญการพิเศษ 1 )1โรงพยาบาล พญาไท 2
10/09/2019เภสัชกร5โรงพยาบาล พญาไท 3
22/08/2019เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน!!!)9โรงพยาบาล พญาไท 1
14/08/2019พนักงานรับโทรศัพท์1โรงพยาบาล พญาไท 3
08/08/2019เจ้าหน้าที่งานควบคุมเอกสารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
08/08/2019เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Event Marketing)1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/08/2019เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์1โรงพยาบาล พญาไท 2
21/08/2019ผู้จัดการแผนก6โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurse2โรงพยาบาล พญาไท 1
17/07/2019ผู้จัดการแผนก , พยาบาลชำนาญการ3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/07/2019ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้ช่วยทันตแพทย์5โรงพยาบาล พญาไท 1
02/07/2019เภสัชกร Part time3โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด3โรงพยาบาล พญาไท 2
01/07/2019เจ้าหน้าที่ความร่วมมือพันธมิตร1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/06/2019เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/06/2019ผู้ประสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์1โรงพยาบาล พญาไท 2
28/06/2019ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม1โรงพยาบาล พญาไท 2
12/09/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 3
27/09/2019เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/05/2019พนักงานรับส่งผู้ป่วย3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
16/05/2019พนักงานขับรถ2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/05/2019เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/05/2019ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/05/2019พนักงานเวชระเบียน1โรงพยาบาล พญาไท 1
15/05/2019หัวหน้าหน่วยการตลาดดิจิตอลมัลติมีเดีย1โรงพยาบาล พญาไท 1
14/05/2019ช่างเทคนิคบริการ1โรงพยาบาล พญาไท 1
01/10/2019ช่างซ่อมบำรุง4โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
15/05/2019พนักงานรักษาความปลอดภัย3โรงพยาบาล พญาไท 1
15/05/2019พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย1โรงพยาบาล พญาไท 1
09/09/2019พนักงานเวรเปล5โรงพยาบาล พญาไท 1
15/05/2019เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ (อังกฤษ)1โรงพยาบาล พญาไท 1
17/04/2019พยาบาลวิชาชีพ (ประจำห้องพยาบาลบริษัทเปบซี่)1โรงพยาบาล พญาไท 2
07/02/2019Position : พยาบาลวิชาชีพ Cath lap1โรงพยาบาล พญาไท 1