ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 76 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
07/12/2018เภสัชกร3โรงพยาบาล พญาไท 1
07/12/2018พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD10โรงพยาบาล พญาไท 1
29/11/2018ผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ1โรงพยาบาล พญาไท 2
29/11/2018พยาบาลบริหารความเสี่ยง1โรงพยาบาล พญาไท 2
27/11/2018นักเทคนิคการแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
19/11/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์3โรงพยาบาล พญาไท 3
26/10/2018Chinese Marketing Manager1โรงพยาบาล พญาไท 2
24/10/2018ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด1โรงพยาบาล พญาไท 2
29/11/2018พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย3โรงพยาบาล พญาไท 2
05/10/2018ผู้จัดการแผนกพันธมิตรองค์กร1โรงพยาบาล พญาไท 1
19/11/2018พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER (ด่วน)2โรงพยาบาล พญาไท 3
07/12/2018พยาบาลวิชาชีพ10โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018ผู้ตรวจการพยาบาล12โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018ผู้จัดการแผนก ICU1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018์ีNurse Case Manager3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018เภสัชกร7โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/10/2018วิสัญญีพยาบาล1โรงพยาบาล พญาไท 1
07/12/2018์ีNurse Case Manager1โรงพยาบาล พญาไท 1
26/09/2018International Marketing1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/09/2018พยาบาลวิชาชีพ แผนก LR2โรงพยาบาล พญาไท 3
04/10/2018พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน)8โรงพยาบาล พญาไท 3
11/09/2018พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสี2โรงพยาบาล พญาไท 2
31/08/2018พนักงานบริการทั่วไป (เดินส่งเอกสาร)5โรงพยาบาล พญาไท 2
31/08/2018เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย1โรงพยาบาล พญาไท 2
30/08/2018ผู้ชำนาญการงานด้านสถิติและการวิจัยทางคลินิก1โรงพยาบาล พญาไท 2
23/08/2018พยาบาลวิชาชีพ ( OPD)4โรงพยาบาล พญาไท 2
04/10/2018ผู้ตรวจการพยาบาล1โรงพยาบาล พญาไท 3
21/08/2018พยาบาลชำนาญการ Nurse Case Manager, พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurse, พยาบาลวิชาชีพ OPD, IPD5โรงพยาบาล พญาไท 1
21/08/2018ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา3โรงพยาบาล พญาไท 1
17/08/2018พยาบาลวิชาชีพ (cath lab)2โรงพยาบาล พญาไท 3
22/11/2018เจ้าหน้าที่นิติการต่างประเทศ1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/08/2018ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/08/2018นักกายภาพบำบัด Part time6โรงพยาบาล พญาไท 2
15/08/2018UR Nurse2โรงพยาบาล พญาไท 2
14/08/2018English Interpreter (Part time)2โรงพยาบาล พญาไท 2
14/08/2018นักกำหนดอาหารวิชาชีพ1โรงพยาบาล พญาไท 2
14/08/2018ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์1โรงพยาบาล พญาไท 1
10/08/2018ผู้จัดการแผนกการตลาดต่างประเทศ1โรงพยาบาล พญาไท 1
10/08/2018Interactive Educational and Learning Specialist1โรงพยาบาล พญาไท 2