ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 65 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
18/06/2021ผู้จัดการแผนกการเงิน1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
09/06/2021ผู้ช่วยทันตแพทย์1โรงพยาบาล พญาไท 2
27/05/2021Head of Accounting Shared Service1โรงพยาบาล พญาไท 2
27/05/2021พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
20/05/2021พยาบาลวิชาชีพป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
20/05/2021หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/05/2021เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา1โรงพยาบาล พญาไท 3
10/06/2021พนักงานขับรถผู้บริหาร (รพ.พญาไท 2)1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/05/2021หัวหน้าแผนกนำส่งผู้ป่วย (รพ.เปาโลเกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
26/04/2021ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ ประจำโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
02/04/2021ผู้จัดการแผนกบัญชีสินค้าคงคลังและบัญชีเจ้าหนี้1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/04/2021เจ้าหน้าที่บัญชี1โรงพยาบาล พญาไท 1
02/04/2021Senior Network Administrator1โรงพยาบาล พญาไท 2
30/03/2021Call Center10โรงพยาบาล พญาไท 3
30/03/2021พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
27/05/2021ผู้จัดการแผนก UR Nurse1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
09/06/2021ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)1โรงพยาบาล พญาไท 3
17/03/2021ผู้จัดการส่วนบริการ1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
04/03/2021พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
04/03/2021พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท 2
02/03/2021เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
30/03/2021เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล1โรงพยาบาล พญาไท 2
15/02/2021เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำ รพ.เปาโลสมุทรปราการ)2โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์งานศิลป์1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021เจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้าอาวุโส1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/02/2021หัวหน้าหน่วยสร้างสรรค์งานศิลป์1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/05/2021พนักงานรับส่งผู้ป่วย (เวรเปล)1โรงพยาบาล พญาไท 3
22/01/2021เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัย(ประจำโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020พยาบาลบริหารคุณภาพ(QM)1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนกผู้ป่วยในหัวใจ1โรงพยาบาล พญาไท 1
26/03/2021พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผน Nusrsery1โรงพยาบาล พญาไท 3
11/12/2020ผู้จัดการแผนกวิสัญญี1โรงพยาบาล พญาไท 3
23/11/2020ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้น 121โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
20/05/2021ผู้จัดการส่วนบัญชี1โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
14/10/2020ผู้ตรวจการพยาบาล Part time (ประจำ รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
20/01/2021นักรังสีเทคนิค2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
28/09/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)6โรงพยาบาล พญาไท 2
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนก ICU1โรงพยาบาล พญาไท 3
22/01/2021ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ(QM)2โรงพยาบาล พญาไท 3