ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 48 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
21/01/2021เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
12/01/2021พนักงานธุรการ1โรงพยาบาล พญาไท 3
06/01/2021พนักงานบริการอาหาร (รพ.เปาโลเกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/01/2021เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/01/2021เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/01/2021ผู้ประสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์1โรงพยาบาล พญาไท 2
05/01/2021เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์1โรงพยาบาล พญาไท 2
06/01/2021เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด1โรงพยาบาล พญาไท 2
20/01/2021เจ้าหน้าที่ถ่ายทำสื่อการเรียนรู้1โรงพยาบาล พญาไท 2
22/01/2021เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัย(ประจำโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/12/2020พยาบาลบริหารคุณภาพ(QM)1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนกผู้ป่วยในหัวใจ1โรงพยาบาล พญาไท 1
11/12/2020ผู้จัดการแผนกทารกแรกเกิด1โรงพยาบาล พญาไท 3
11/12/2020ผู้จัดการแผนกวิสัญญี1โรงพยาบาล พญาไท 3
23/11/2020ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้น 121โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
23/11/2020ผู้จัดการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า1โรงพยาบาล พญาไท 2
23/11/2020ผู้จัดการแผนกพันธมิตรองค์กร (Sales)1โรงพยาบาล พญาไท 1
16/11/2020เจ้าหน้าที่ขาย (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)2โรงพยาบาล พญาไท 2
13/11/2020เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้ายา2โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
12/11/2020เจ้าหน้าที่ขาย (รพ.เปาโล รังสิต)1โรงพยาบาล พญาไท 2
03/11/2020ผู้จัดการส่วนบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
27/10/2020ผู้จัดการแผนกการตลาดต่างประเทศ1โรงพยาบาล พญาไท 1
14/10/2020ผู้ตรวจการพยาบาล Part time (ประจำ รพ.เปาโล พระประแดง)1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/11/2020พยาบาลวิชาชีพ แผนก PICU3โรงพยาบาล พญาไท 3
20/01/2021นักรังสีเทคนิค2โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา
13/11/2020พนักงานบริการอาหาร/พนักงานเสิร์ฟ (รพ.เปาโล พระประแดง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน)6โรงพยาบาล พญาไท 2
28/09/2020เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.เปาโล เกษตร)2โรงพยาบาล พญาไท 2
06/01/2021เจ้าหน้าที่นิติการและติดตามหนี้ (รพ.เปาโล เกษตร)1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนก ICU1โรงพยาบาล พญาไท 3
11/12/2020ผู้จัดการแผนกแผนกห้องฉุกเฉิน1โรงพยาบาล พญาไท 3
22/01/2021ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ(QM)2โรงพยาบาล พญาไท 3
20/11/2020วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลพหลโยธิน,เปาโชคชัย4)1โรงพยาบาล พญาไท 2
19/11/2020ผู้ตรวจการพยาบาล1โรงพยาบาล พญาไท 3
15/10/2020พนักงานขับรถEMT-B (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง)2โรงพยาบาล พญาไท 2
06/01/2021พนักงานรับโทรศัพท์ (รพ.เปาโลเกษตร)2โรงพยาบาล พญาไท 2
20/01/2021พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ1โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
20/11/2020ผู้ช่วยเภสัชกร (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลพหลโยธิน)1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/07/2019ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ1โรงพยาบาล พญาไท 2