ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พุทธธิดา พุทธเจริญลาภ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laser & Dermatosurgeryคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยาวิทยาลัยแพทยศาตร์นานานชาติ จุฬาภรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.