ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อังคณา สถาวรวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ศูนย์อุดรธานี
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2561แพทย์ Part timeHair Doctor Clinic
2556 - 2557แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจศัลยศาสตร์รพ.ศิริราช
2552 - 2556นายแพทย์ชำนาญงาน และหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาภรณ์
2551 - 2552แพทย์ประจำคลินิกประกันสังคมรพ.หัวเฉียว
2550 - 2551แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ศูนย์อุดรธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.