ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กรินทร์ วรรธนะเลาหะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.