ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ใช้ทุนกุมารเวชโรงพยาบาลสระบุรี
แพทยศาสตบัณฑิตคณะแพทยศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2557อาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชอาจารย์แพทย์
2549 - 2552แพทย์ใช้ทุน กุมารเวชโรงพยาบาลสระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์08:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.