ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of Pediatric Orthopaedicsโรงพยาบาลเลิดสิน
Certificate of Anthroscopyโรงพยาบาลเลิดสิน
Certificate of Surgery & Arthroplastyโรงพยาบาลเลิดสิน
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2555แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน
2550 - 2551แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลบางปะกง
2549 - 2550แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลรัตนบุรี
2548 - 2549แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.