ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PMR)นพ.พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล