ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มัฏฐสุดา ตันตาศนี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
laser cosmetic Dermatologymount sinai medical center miami florida USA
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560MSC in clinical Dermatologyแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 - 2558แพทย์ใช้ทุน กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลชลประทาน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันเสาร์12:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.