ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
pain managemenOregon Health and Science University
regional anesthesiaHarvard med school
ความเชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์18:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันจันทร์18:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.