ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตกรรมจัดฟันSAINT LOUIS UNIVERSITY
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2534 - 2563ศาตราจารยคลินิกภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:30-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์08:30-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์08:30-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.