ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชาญชัย เลาหประสิทธิพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ นรีเวช สาขา รักษาผู้มีบุตรยากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557หัวหน้าแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไท 3
2537 - 2539สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช
2536 - 2537แพทย์ต่อยอดด้านวิจัย สาขาการเจริญพันธุ์และฮอร์โมนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
2534 - 2536สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.