ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวีศักดิ์ หาญพานิชเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติและนรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557สูติแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2539สูติแพทย์รพ.ตากสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.