ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวรรณี รัตนชูวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2539อายุรแพทย์โรงพยาบาลตากสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.