ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จิระพัฒน์ อุกะโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมสาขา โรคระบบประสาทและสมองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2534ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529 - 2531อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-12:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพฤหัส08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันศุกร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์09:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“รักษาด้วยมาตรฐานการแพทย์” คำนิยามที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกับชีวิต

 สมอง เสมือนศูนย์บัญชาการชีวิต ทุกการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทจึงเทียบเท่ากับการดูแลชีวิต การวินิจฉัยที่แม่นยำและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจึงเป็นตัวช่วยที่มีคุณค่าของการรักษาสำหรับทุกคน 

มอบทุกการรักษาด้วยมาตรฐาน เพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

ด้วยประสบการณ์การดูแลรักษาคนไข้ ในฐานะประสาทแพทย์มายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ ผศ.นพ.จิระพัฒน์ อุกะโชค  แพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 3 ยึดมั่นในการทำงานเสมอ คือ ให้การรักษาคนไข้อย่างดีที่สุดด้วยมาตรฐานของการรักษา เพื่อให้คนไข้หายดี สบายใจ แต่สิ่งที่มากกว่ามาตรฐานที่คุณหมอมอบให้คนไข้คือประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างยาวนาน จึงทำให้มีทั้งความเชี่ยวชาญและมุมมองในการรักษาที่รอบด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับคนไข้ทุกๆ คน

“โลกและโรค” เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องก้าวให้ทัน

คุณหมอเป็นแพทย์ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ อัพเดทบทความวิชาการ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอ เพื่อตามสิ่งที่เปลี่ยนได้ทันรวมถึงมาตรฐานการแพทย์ที่ปรับอยู่เสมอ ทั้งยังนำแง่มุมที่ดีมาปรับใช้ ในการดูแลคนไข้ที่มีปีละกว่า 8,000 ราย ซึ่งได้รับการรักษาอย่างมีมาตรฐานที่ดีทุกคน  

มุ่งมั่นให้ความรู้ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไข้ในทุกแง่มุม

นอกจากทุ่มเทกับการตรวจรักษา ยังให้เวลากับการเผยแพร่ความรู้เพื่อบุคคลทั่วไปให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่เป็นปัจจัยนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆ รวมถึงสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงการตรวจสุขภาพและการค้นหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองว่ามีความหมายที่สำคัญในการป้องกันและช่วยในการดูแลรักษาที่ดี

คลิกดูรายละเอียด