ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.จิระพัฒน์ อุกะโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมสาขา โรคระบบประสาทและสมองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2534ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529 - 2531อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพฤหัส08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันศุกร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์09:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


ระบบประสาท เป็นระบบที่ควบคุมร่างกายของมนุษย์ ตอนเป็นนักเรียนแพทย์ หมอก็อยากรู้ว่าสมองควบคุมร่างกายได้อย่างไร ควบคุมแขนขา ความรู้สึก หรือทำงานกับสติปัญญาของคนเราอย่างไร มีกลไกการทำงานแบบไหน พอได้ศึกษาก็เห็นว่ามีความซับซ้อนน่าค้นหาไม่รู้จบ และหมอได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะการรักษาโรคทางระบบประสาทที่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยมีเส้นประสาทมากมายมหาศาลอยู่ในแต่ละระบบ ซึ่งก็มีความจำเพาะเจาะจงมากๆ เราจึงต้องทำความเข้าใจและแยกแยะแต่ละตำแหน่งให้ถูก ก็เป็นสิ่งที่สนุกมากๆ เมื่อได้ศึกษา


หลังจาก ผศ.นพ.จิระพัฒน์ อุกะโชค สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว คุณหมอได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลราชวิถี จากนั้นจึงได้กลับมาศึกษาต่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบประสาทและสมอง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ไปเป็นอาจารย์แพทย์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งคุณหมอเล่าว่า...

“ตอนที่เป็นอาจารย์แพทย์อยู่นั่น นอกจากการสอน หมอก็ยังทำงานวิจัยและได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ.2533 และในปีถัดมาก็เป็นผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ด้วยหมออยากเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น จึงตัดสินใจไปศึกษาต่อด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อใช้วินิจฉัยเกี่ยวกับโรคลมชัก โรคสมองเสื่อม รวมถึงระบบประสาทและสมองทั้งหมด ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2534 เมื่อเรียนจบแล้วก็ได้กลับมาสอนต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งย้ายมาเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน”

โรคระบบประสาทเกิดได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

คนไข้ที่คุณหมอจิระพัฒน์ ดูแลรักษาก็มีทั้งที่อยู่ในกลุ่มโรคปวดหัว อย่างไมเกรน ปวดหัวจากความเครียด ปวดหัวชนิดต่างๆ โรคเวียนหัวจากน้ำในหูไม่เท่ากัน มีระบบประสาทการทรงตัวผิดปกติ และก็มีคนไข้ที่มีปัญหาชาตามมือตามเท้า ปัญหาระบบประสาท เส้นประสาท โรคความจำเสื่อม และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง คือ กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดในสมองตีบ ตัน แตก นอกจากนี้ยังมีคนไข้กลุ่มพาร์กินสัน โรคลมชัก และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่กำเนิดด้วย...

“การรักษาโรคกลุ่มนี้ ก็จะมีทั้งแบบที่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด หมอก็จะดูแลรักษาคนไข้ในส่วนที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเป็นคนไข้กลุ่มใหญ่ การรักษาจะเน้นที่การใช้ยาและการปรับพฤติกรรมของคนไข้ ตั้งแต่การทำกิจวัตรประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การบริหารความเครียด อารมณ์ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาคนไข้แบบองค์รวมเพื่อประสิทธิผลในการรักษา ส่วนการวินิจฉัยก็จะเน้นไปที่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ซึ่งหมอจะต้องใช่ความละเอียดรอบคอบ มีความช่างสังเกต การส่งทำ MRI, CT SCAN หรือตรวจเส้นประสาท NCV คลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ก็แล้วแต่ชนิดของโรค การตรวจแต่ละอย่างก็จะนำมาประกอบการวินิจฉัย และหมอที่ดูแลรักษาคนไข้ระบบประสาทนั้นจะดูตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียว”

เป็นทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณในการเป็นอาจารย์แพทย์

แม้ปัจจุบันคุณหมอจิรพัฒน์จะไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำในคณะแพทยศาสตร์ที่ใด แต่คุณหมอก็จะอุทิศเวลาเพื่อไปบรรยายความรู้ให้แก่คนไข้ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะคนไข้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และสมองเสื่อมแบบต่างๆ เพื่อให้คนไข้และผู้สนใจได้มีความรู้ รวมถึงการตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดโรค ความเสี่ยง การป้องกัน และกระบวนการรักษาโรค ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้ และบุคคลทั่วไป

ในด้านความรู้ใหม่ๆ คุณหมอยังคงเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากวารสารทางการแพทย์ จากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้พัฒนาการรักษาโรคทางระบบประสาท ซึ่งทั้งความรู้ใหม่ๆ ยาใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ จะช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้นตามพัฒนาการของการรักษา

คลิกดูรายละเอียด