ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชัย บุญสร้างสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow Chest Medคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมสาขาอายุรกรรมทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557อายุรแพทย์ โรคปอดโรงพยาบาลพญาไท 3
- 2539อายุรแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:10-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันอังคาร08:10-15:50ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันพุธ08:10-15:50ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันพฤหัส08:10-15:50ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันศุกร์08:10-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันเสาร์08:15-11:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.