ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ลัดดา ลักษณบุญส่ง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- กุมารแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.