ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. จันทนา สกุลแรมรุ่ง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้เชียวชาญ จอประสาทตาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคตา
วันอาทิตย์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคตา
วันอาทิตย์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกโรคตา
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันพุธ09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.