ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศานต์ ตรีวิทยาภูมิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมสาขา อายุรศาสตร์โรคไตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2557อายุรแพทย์ โรคไตโรงพยาบาลพญาไท 3
- 2540อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-11:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันจันทร์09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันอังคาร09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันพุธ09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันพฤหัส09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันศุกร์09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.