ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จีรารัตน์ บุญสร้างสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow สาขาโรคภูมิแพ้ในเด็กคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- แพทย์เวรกุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- แพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.