ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาตร์ต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตSouthwestern University

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.