ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พิริยะ พันธุ์วิชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Pedritric Nepphrologyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรกุมารเวชศาตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- นายแพทย์ 5กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- กุมารแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
- Fellow หน่วยโรคไตโรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์14:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร14:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส14:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์14:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.