ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สยาม บัวกิ่งทอง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2557อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2547แพทย์แผนกประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์06:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร06:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.