ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นวลรัตน์ หาญศิริพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรตจวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- กุมารแพทย์ประจำกองตรวจโรคโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารตจวิทยารพ.เด็ก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.