ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วรรณี ถิรภัทรพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- กุมารแพทย์โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
- กุมารแพทย์โรงพยาบาลเทพากร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-18:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร07:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ17:30-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส07:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์13:00-18:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.