ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรภุชงค์ เลาห์เกริกเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร ตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์11:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์11:00-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์11:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.