ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.อังกูร ปรัชญานุสรณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2แผนกทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4แผนกทันตกรรม
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.