ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.อังกูร ปรัชญานุสรณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย