ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพุธ09:00-19:30ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.