ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.สุชาติ พรศรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมหัตถการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น