ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.สุชาติ พรศรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมหัตถการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00สัปดาห์ที่ 1แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00สัปดาห์ที่ 3แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00สัปดาห์ที่ 5แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.