ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ประไพ เรืองศิริกูลชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2528 - 2529นายแพทย์สำนักอนามัย
2527 - 2528แพทย์ผ่าตัดรพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอังคาร14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันศุกร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.