ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate a Course Practical MicrosurgeryThe Canniesburn Regional Plastic Surgery Unit Edinburgh UK
Head & Neck Surgical Oncology M.D. Anderson Cancer CenterUniversity of Texas at Houston USA
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipsคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2557Chairman of Dept. Surgeryภาควิชาศัลยศาตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.