ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2557อาจารย์ สาขาวิชาผู้มีบุตรยากภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.