ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขากุมารฯโรคระบบการหายใจ ( Pediatric Pulmonology )-
สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )-
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์16:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.