ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ฐิติพัฒน์ รชตะนันทน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
UK Board of Subspecialty in Respiratory Medicine &Allergy-
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Diploma of Tropical Medicine&Hygiene (DTM&H)-
แพทยศาสตรบัณฑิตFatima College of medicineManilaPhillipines

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2557หัวหน้าฝ่ายวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2547 - 2553กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันพฤหัส09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.