ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรชาติ โมฬีฤกษ์ภูมิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
สาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.