ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุเชษฐ ตรรกธาดา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2544อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2540 - 2541อายุรแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2534 - 2537แพทย์ใช้ทุุนกรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.