ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อดิศร วิตตางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Spine Fellowshipคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.