ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ นรีเวชคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์16:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.