ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จีระศักดิ์ สิริธัญญานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2557อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท 3
2548 - 2550อายุรแพทย์หัวใจรพ.เกษมราษฎร์
- 2545อายุรแพทย์หัวใจรพ. กรุงเทพฯ
2537 - 2540แพทย์ใช้ทุนแพทย์ใช้ทุน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-13:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-13:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-13:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพุธ08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันศุกร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.